Política de Protección de Datos

De acordo con o establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que, ao enviar un correo electrónico, está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento CARMEN MOSQUERA LOPEZ, en diante CLINICA DE FISIOTERAPIA E REHABILITACION CARMEN MOSQUERA, con dirección en RUA PAN Nº 13, BAIXO – 15100 CARBALLO (A Coruña) e con correo electrónico info@carmenmosquera.es.

1. DPO: O delegado de Protección de Datos de CARMEN MOSQUERA LOPEZ é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, SL co que poderá contactar en info@carmenmosquera.es.

2. Finalidade do tratamento
Os datos recompilados serán unicamente os que vostede detalle no seu correo electrónico. CLINICA DE FISIOTERAPIA E REHABILITACION CARMEN MOSQUERA poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo con as seguintes finalidades:

  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio Web.
  • Xestionar o servizo de Atención ao Usuario, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
  • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que CLINICA DE FISIOTERAPIA E REHABILITACION CARMEN MOSQUERA manteña con vostede.

No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

3. Lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal
A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao utilizar o noso correo electrónico e enviarnos a información.

4. Destinatarios de cesións
Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo para dar cumprimento a unha obrigación legal.

5. Dereitos
Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

– Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
– Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
– Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.
– Dereito á portabilidade dos datos.
– Dereito á retirada do seu consentimento.

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI. CLINICA DE FISIOTERAPIA E REHABILITACION CARMEN MOSQUERA dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en info@carmenmosquera.es.

6. Medidas de seguridade
CLINICA DE FISIOTERAPIA E REHABILITACION CARMEN MOSQUERA ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/o o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.